Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že

  • všechny informace, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Porušení může vést k zamítnutí žádosti či zastavení sbírky a nevyplacení příspěvku;
  • nemám spuštěnou další sbírku nebo jsem nežádal/a jinou neziskovou organizaci o financování účelu, který jsem popsal/a v žádosti. V opačném případě nás prosím informujte, na koho jste se obrátil/a a z jakých dalších zdrojů účel financujete;
  • jsem si je vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepřesných, nepravdivých nebo neúplných údajů a souhlasím s provedením předběžné kontroly ze strany sociálních pracovníků znesnáze21. Beru na vědomí, že neumožnění takové kontroly je důvodem pro vyřazení žádosti z procesu založení projektové sbírky na znesnáze21; 
  • souhlasím s Darovacími podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů, jež jsou uveřejněny na webových stránkách www.znesnaze21.cz.